JQACV được BoA (Văn phòng Công nhận Chất lượng) và AOSC  (Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng) công nhận.

 Cả hai tổ chức đều là thành viên của Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo luờng (MRA) giữa ILAC  ( Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế) và APAC (Hợp tác công nhận châu Á – Thái Bình Dương).  Do đó, kết quả hiệu chuẩn của chúng tôi, được chấp nhận giữa các quốc gia thành viên, giúp bạn giao dịch thương mại và giao dịch quốc tế suôn sẻ.

Chứng chỉ công nhận của BoA (Mã số: VILAS 340)

Chứng chỉ công nhận của AOSC (Mã số: VLAC-1.0463)