JQACV chúng tôi được chứng nhận ISO/IEC 17025 từ AOSC, một cơ quan công nhận tại Việt Nam, vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Hiện nay, chúng tôi có thể hiệu chuẩn nhiều hạng mục hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực độ dài, ví dụ như vòng bạc chuẩn, dưỡng đo ren, vòng ren chuẩn và các thiết […]
Chúng tôi rất vinh dự cho ra mắt máy đo chiều dài đa năng. Nhờ đó, chúng tôi có thể tự mình cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho các công cụ kiểm tra như trục chuẩn và vòng chuẩn. Vì vậy, chúng tôi có thể đáp ứng linh hoạt hơn mọi yêu cầu của khách hàng về thời gian […]
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, chúng tôi đã nhận được chứng nhận gia hạn ISO / IEC 17025 từ Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), trực thuộc Bộ Khoa học công nghệ Việt nam. Theo chứng nhận này, độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực điện không những được cải thiện đáng kể mà còn nâng […]