Hiệu chuẩn là gì ?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa chuẩn đo lường phương tiện đo để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Bằng cách thiết lập chu kỳ và thực hiện hiệu chuẩn thường xuyên, có thể hiệu chỉnh độ lệch của thiết bị đo và đánh giá liệu thiết bị đo có thể được sử dụng hay không dựa trên các tiêu chí đánh giá đạt / không đạt được xác định trước.

Hơn nữa, thông qua hiệu chuẩn để xác định kết quả đo thực hiện với thiết bị trước đây xem có vấn đề gì hay không.

Tôi muốn biết chi phí hiệu chuẩn

Chi phí hiệu chuẩn phụ thuộc vào từng loại thiệt bị, để nhận chi tiết báo giá, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thời hạn hiệu chuẩn khoảng bao lâu

Thời hạn hiệu chuẩn (chu kì hiệu chuẩn) thường các đơn vị sử dụng tự quy định. Cơ quan hiệu chuẩn không quyết định thời hạn hiệu chuẩn.

Thời gian hiệu chuẩn mất khoảng bao lâu ?

Theo tiêu chuẩn của chúng tôi thì mất khoảng 2 tuần sau khi nhận được đơn hàng. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng loại thiết bị mà thời gian hiệu chuẩn khác nhau, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Có dịch vụ hiệu chuẩn onsite hay không ?

Có.

Trường hợp yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị có độ chính xác cao hoặc với những thiết bị đo lớn, có gá cố định và vận chuyển phức tạp, chúng tôi sẽ cử kĩ sư tới nhà máy để hiệu chuẩn.

Có thể hiệu chuẩn đáp ứng các yêu cầu theo ISO/IEC 17025 hay không ?

JQACV là cơ quan hiệu chuẩn đảm bảo các yêu cầu theo hệ thống ISO/IEC 17025 do tổ chức đánh giá BoA   AOSC công nhận.

Các thiết bị đo nằm trong phạm vi năng lực được công nhận của JQACV thì trên Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có logo của BoA hoặc AOSC . Đây là bằng chứng năng lực hiệu chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về các dụng cụ đo lường có thể cấp giấy chứng nhận có logo.

Tôi cần một sơ đồ hệ thống truy xuất nguồn gốc, bạn có thể cấp nó không ?

Chung tôi sẽ cấp Sơ đồ truy xuất chuẩn nếu khách hàng có yêu cầu

ISO/IEC 17025 là gì ?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế được cấu thành từ những hạng mục yêu cầu về tính kỹ thuật và yêu cầu về quản lý (management system) dựa trên những tiêu chuẩn đã nêu rõ trong “các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn”.

Những PTN được cơ quan công nhận đáp ứng đủ các hạng mục yêu cầu này, trên Giấy chứng nhận hiệu chuẩn sẽ thể hiện logo của tổ chức công nhận đó.

CÁC KỸ THUẬT VIÊN HIỆU CHUẨN CỦA BẠN CÓ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN VÀ HỌ CÓ ĐƯỢC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ KIỂM TRA NĂNG LỰC KHÔNG ?

JQACV có một chương trình đào tạo toàn diện bao gồm kiểm tra và đánh giá thường xuyên các nhân viên hiệu chuẩn. Tất cả các nhân viên hiệu chuẩn phải được phê duyệt trước khi thực hiện nhiệm vụ hiệu chuẩn. Sau đó, nhân viên được giám sát và đánh giá thường xuyên để duy trì các tiêu chuẩn hoạt động cao của chúng tôi. 

THIẾT BỊ CỦA TÔI ĐÃ ĐƯỢC SỬA CHỮA VÀ CẬP NHẬT. NÓ CÓ CẦN PHẢI ĐƯỢC HIỆU CHUẨN LẠI KHÔNG ?

Nếu thiết bị của bạn đã trải qua một đợt sửa chữa lớn ảnh hưởng đến hệ thống đo lường, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sắp xếp để hiệu chuẩn lại. Tuy nhiên, nếu việc sửa chữa, cập nhật hoặc sửa đổi không ảnh hưởng đến hệ thống đo lường, bạn có thể không cần phải hiệu chuẩn lại máy đo của mình. Nếu nghi ngờ, đừng ngần ngại thảo luận về chủ đề này với một trong các kỹ sư của chúng tôi.