Công ty TNHH ESPEC Engineering Việt Nam là công ty con tại Việt Nam của ESPEC- nhà sản xuất ‘’thiết bị thử nghiệm môi trường’’ hàng đầu thế giới, đang từng bước triển khai kế hoạch lắp đặt thiết bị của Espec trong phòng thí nghiệm tại JQACV.

Các thiết bị chuẩn (như Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ (độ ẩm) công suất cao/thiết bị sốc nhiệt nhỏ) sẽ được tiến hành lắp đặt tại phòng thí nghiệm hiệu chuẩn dưới sự kiểm soát chặt chẽ của JQACV, để cung cấp dịch vụ thử nghiệm môi trường từ  tháng 7 năm 2021. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết của dịch vụ này.

<Thông tin liên hệ>
Công ty TNHH ESPEC Engineering Việt Nam
SĐT + 84-24-22208811

★ Vui lòng tham khảo tờ rơi sau để biết chi tiết về dịch vụ này.
  Climatic Testing Service (Jpeg, 1.09 MB)