Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, chúng tôi đã nhận được chứng nhận gia hạn ISO / IEC 17025 từ Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), trực thuộc Bộ Khoa học công nghệ Việt nam.

Theo chứng nhận này, độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực điện không những được cải thiện đáng kể mà còn nâng cao hơn nữa độ tin cậy của các kết quả hiệu chuẩn của chúng tôi.

Chi tiết vui lòng tham khảo đường dẫn sau.

http://www.jqavietnam.com/vi/dich-vu/pham-vi

BoA Certificate